Cảm Biến Đo Mức Xi Măng Liên Tục | Output: 4-20mA | Hàng G7 (Đức)