Cảm biến nhiệt độ pt100 ra 4-20ma Termotech – Italy

Xem nhanh tại đây0.0.1 Ví dụ:1 5 lưu ý khi chọn cảm biến nhiệt độ Termotech1.1 1.  Lưu chất khu vực bạn cần đo là gì ?1.2 2. Nhiệt độ cần đo nằm trong phạm vi nào ?1.3 3. Khoảng cách giữa ren kết nối tới khu vực cần dò nhiệt độ ?1.4 4. Đường kính … Continue reading Cảm biến nhiệt độ pt100 ra 4-20ma Termotech – Italy