Cảm biến siêu âm đo mức nước ULM-70N-06 | Range 0-6m | 4-20mA