Cảm biến nhiệt độ pt100 ra 4-20ma Termotech – Italy

Cảm biến nhiệt độ Termotech ( Can nhiệt Termotech ) là các loại cảm biến pt100 dạng dây dò nhiệt hoặc đầu dò nhiệt độ; hoặc các can nhiệt loại K, S, R,… Xuất Xứ Termotech  – ITALY với từng phân khúc đo nhiệt độ khác nhau Ví dụ: Dòng dây dò nhiệt độ PT100 … Đọc tiếp Cảm biến nhiệt độ pt100 ra 4-20ma Termotech – Italy