Bộ Chuyển Đổi tín hiệu nhiệt độ – Analoag – Rs485

Là mục chuyên giới thiệu về các thiết bị hoán đổi tín hiệu cho nhau. Mục đích tạo ra dòng tín hiệu khác để đáp ứng nhu cầu hiển thị điều khiển thiết bị

Ví dụ:

Cảm biến nhiệt độ pt100 sử dụng để giám sát và điều khiển nhiệt độ bằng plc cho một lò sản xuất hơi dao động 180-200 oC. Tất nhiên; về nguyên tắc kỹ thuật. PLC sẽ không đọc được trực tiếp tín hiệu từ con pt100.

Chính vì vậy; cần một bộ chuyển đổi dùng hoán đổi dãy nhiệt độ từ cảm biến pt100 tương ứng với dòng điện 4-20mA đưa về plc calip đọc nhiệt

Xem thêm các loại đồng hồ đo áp suất – nhiệt độ – điện năng tại:

Các loại đồng hồ đo