Cảm Biến áp suất – nhiệt độ – siêu âm – đo mức chất lỏng chất rắn

Giới thiệu đến các dây chuyền sản xuất; các khu vực phòng thí nghiệm hoặc thủy văn….Về tất cả các phương pháp giám sát áp lực; giám sát các loại chất lỏng tham gia vào tất cả các dây chuyền sản xuất hiện nay bằng các loại cảm biến xuất xứ EU/ G7. Mục đích chính kiểm soát và điều khiển

Ví dụ:

Trong một dây chuyền sản suất sữa. Nhà máy cần phải giám sát mức sữa cần thiết trong bồn chứa bằng các loại cảm biến đo mức nước ; đồng thời sử dụng hệ thống giám sát nhiệt độ sữa chặt chẽ; để đảm bảo sản phẩm tạo ra có độ chuẩn 100% theo phương án nhà sản xuất đề ra.

Bạn có thể tham khảo thêm: Các giải pháp nhân đôi tín hiệu – chống nhiễu tín hiệu hoặc hiển thị mức chất lỏng tại:

Giải pháp cho các tín hiệu analog

Ngoài ra; đơn vị còn cung cấp rất nhiều giải pháp thiết thực trong công nghiệp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm thực nghiệm tại nhà máy

Bạn có thể tham khảo thêm các thiết bị + giải pháp tại:

https://vandieukhien.vn