Sensor là gì ? Nguyên lý hoạt động của Sensor ? Các loại Sensor