Bộ Chia Tín Hiệu Cách Ly Tín Hiệu 4-20mA 0-10V 

Bộ Chia Tín Hiệu Cách Ly Tín Hiệu 4-20mA 0-10V là sản phẩm biến đổi một dòng tín hiệu đầu vào và cho ra 2 kênh tín hiệu độc lập tách biệt nhau. Có tích hợp cách lý chống nhiễu 1500 đến 4000Vac; để đảm bảo ổn định tất cả các dòng tín hiệu trên đường truyền.

Đại diện độc quyền  phân phối các bộ chia 4-20ma; 0-10v; các bộ chuyển đổi tín hiệu của hãng SENECA – ITALY.  Với độ chính xác cao bền vững và tốc đổ xử lý nhanh.

Các bộ chia tín hiệu cụ thể: Bộ chia tín hiệu analog 4-20ma; thiết bị chia tín hiệu biến trở; điện trở ra 2 kênh analog; bộ chia tín hiệu dòng điện; điện áp và 2 kênh tín hiệu như: input 4-20ma cho ra 2 kênh tín hiệu 4-20m hoặc 1 tín hiệu 4-20ma và một tín hiệu 0-10v. Hoặc 1 tín hiệu 0-5v và 1 tín hiệu 2-10v.. Ngoài ra chúng tôi còn phân phối các bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma 0-10v các bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ