Chuyển đổi tín hiệu

Chuyển đổi dòng tín hiệu là giải pháp đưa các dòng tín hiệu về dòng analog 4-20ma 0-10v như: Bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100; thiết bị chuyển đổi tín hiệu 4-20ma 0-10v; bộ chia tín hiệu 4-20ma 0-10v; sản phẩm bộ cách ly tín hiệu; chống nhiễu tín hiệu hay đưa tín hiệu analog về tín hiệu modbus rtu rs485.

Trong trang van điều khiển thì ngoài van ra; chúng tôi còn phân phối các bộ biến đổi tín hiệu; chuyển hóa qua lại các dòng tín hiệu; với mục đích tạo cho người dùng sự lựa chọn hợp lý nhất để vận hành tốt nhất trong nhà máy.

Vậy làm sao để đưa tín hiệu nhiệt độ về tín hiệu 4-20ma ? tín hiệu 4-20ma về tín hiệu modbus ? và tín hiệu modbus về tín hiệu truyền thông trên internet ? Chi tiết về cách thức biến đổi các dòng tín hiệu 4-20ma 0-10v . Dùng van công nghiệp điều khiển các thiết bị đo…