Chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ

Chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ là cách thức biến đổi các dòng điện trở do các loại cảm biến đo nhiệt độ RTD PT100; tín hiệu mV do các loại can nhiệt loại k; s; r;j.. Tạo thành. Mục đích chính đo là đưa các dòng tín hiệu này quy về dòng tín hiệu 4-20ma hoặc 0-10v.

Tuy nhiên; đa phần là đưa các dòng tín hiệu nhiệt độ; tín hiệu điện trở ohm; tín hiệu điện áp về các dòng tín hiệu 4-20ma. Bao gồm các bộ chuyển đổi tín hiệu: bộ chuyển đổi nhiệt độ pt100; thiết bị  chuyển đổi tín hiệu pt100 ra 4-20ma; bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma và bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v

100% các bộ chuyển đổi tín hiệu này đều xuất xứ  từ hãng seneca – italy. Đó là một trong những hãng sản xuất các thiết bị đo lường lớn bậc nhất Châu Âu.