Chuyển đổi tín hiệu 4-20mA 0-10V

Chuyển đổi tín hiệu 4-20mA 0-10V là giải pháp chuyển đổi tất các các dòng tín hiệu 4-20ma 0-10v qua lại với nhau như: bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20ma sang 0-10v; thiết bị chuyển đổi tín hiệu 4-20ma sang 1-5v; hay bộ chuyển đổi tín hiệu analog 4-20ma và bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm các cách thức chia tín hiệu với chi phí thấp và tốc độ chuyển đổi nhanh chóng; độ chính xác cao như các bộ chia tín hiệu 4-20ma 0-10v; bộ chia tín hiệu 4-20ma xuất ra 1 lúc 2 kênh tín hiệu 4-20ma; hay input đầu vào 0-10v và output đầu ra 2 kênh 4-20ma và 0-10v.

Xem thêm: tổng hợp các bộ chuyển đổi tín hiệu nổi trội