HUNG PHAT AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Kỹ Sư Cơ Điện – Mr Thành

M : 0972 56 05 06

thanh.nguyen@huphaco.vn

W  : www.vandieukhien.vn 

………………………………………….. …………..

Công Ty TNHH Tự Động Hóa Hưng Phát

Rosita Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM