Van open control and van the usually usually control usually any questions of many customers are do not know or does not interested to because the multiple users are used to be closed. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ lược về van điều khiển open and van the regular control.

Van control is open as van control when lost van điện will automatically return to open van complete (open 100%). The van driver is closed as van điều khiển when lost van điện will reo hòan toàn.

 van điều khiển thường mở và van điều khiển thường đóng

Differences between van open control and van be closed

 

As the description on the common of the van the van may be open with the membrane is above of the xoins, compression compression to over compression compression. When ta for a compression compression match from 0-100% from the positioners, van will close from 0-100% match with the compression compression. When lost the power, van the handle is open open will be complete the take loss of the xoe than will push up for van for the action to open.

Van control usually closed, the buffer under the bottom of the bin & apply from the positioners level on the bottom of compression. Van match control will be opened from 0-100% matching compression compression from the positioners. When lossing compression or lost van the handle will be closed complete 100% of the compressed than.

Application of van open control and van the regular driver

  • Van dieu khien thuong mo được sử dụng nhiều trong bơm nước trong trường hợp bị mất nén hoặc cố gắng, van vẫn mở 100% cho nước đi qua mà không ảnh hưởng đến thiết bị sau khi hoạt động.
  • Văn điều thường được sử dụng trong các ứng dụng hơi nước khi cố gắng hoặc mất điện, van sẽ đóng lại hoàn toàn để bảo vệ các thiết bị phía sau không bị hỏng cũng như toàn bộ.

We need to be specified as your own & application for the selected type of common or common for the exact. If you don’t know or do export, when occurrence the output will be large for device and the people.

Hy vọng some share lines will be helpful for all users not understand as van also as about about van control.

Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Hưng Phát

Sale manager

Kỹ Điện

0972 56 05 06 – Mr. Thành

Mail: [email protected]

Website:  www.vandieukhien.vn

Đ/C: Rosita Khang Điền; Phường Phú Hữu, Q9, TP.HCM

Website: vandieukhien.vn   vandieukhien.vn  vandieukhien.vn

Bài viết trước đó

Van điều khiển tỉ lệ
Van điều khiển tỉ lệ